“พ้นทุกข์”…นี่คือเป้าหมายของชาวพุทธ


“พ้นทุกข์”…นี่คือเป้าหมายของชาวพุทธ 
เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าตั้งปณิธาน 
เอาไว้ว่า “จะช่วยให้คนพ้นทุกข์” 
ถ้าท่านพ้นแล้ว จะช่วยให้คนอื่นพ้นด้วย 
ถ้าเราจะทําตัวเองให้สมกับพุทธปณิธาน 
ต้องตั้งเป้าว่า …“เราจะพ้นทุกข์ให้ได้ ” 
ไม่ใช่…แค่เป็นคน คนอยู่กับโลก 
แค่มีกิน มีใช้ สุขสบายแล้วตายไป 
ทิ้งสมบัติให้ลูกหลาน แค่นี้ไม่พอ! 
ต้องถึงขนาดที่วา... เกิดมาชาตินี้
พบพระพุทธศาสนานี่นะ! 
ต้องใช้ชีวิตให้สมกับพุทธปณิธาน

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อไม่พบจิต ก็คือความหลง


ความดี ความไม่ดี ความชอบ ความไม่ชอบ
อะไรเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับจิต
มันเป็นสมมุติทั้งนั้น
ทั้งบุญ ทั้งบาป มันไม่เกี่ยวกันเลย 
การกระทำทั้งหมดไม่เกี่ยวกับจิต
ผิดหรือถูกไม่เกี่ยวกับจิตเลย....
เมื่อไม่พบจิต ก็คือความหลง
จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีก ไม่มีประมาณ....
แต่เมื่อเราพบจิต 
ภพทั้งหลายมันสั้นลงแล้ว

ลุงหวีด บัวเผื่อน

Image by TamalRoy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา