เราต้องทำทุกที่ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ที่จริงแล้วนิพพานนั้นอยู่ตรงหน้าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงนิพพานสักที 
ที่จริงแล้วนิพพานนั้นอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละ 
แต่เราคลาดกับมัน มองไม่เห็นมันอยู่นั่นเอง
เป็นเพราะอะไร? 
ก็เพราะจิตเราเต็มไปด้วย
ความต้องการหรือตัณหา
เมื่อตัณหาสิ้นสุด เราก็จะเป็นอิสระ..

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิด..ถ้าจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิด 
ความเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้น 
ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเอง
คิดไปตามสัญญาที่เพี้ยนๆ ของเราเอง 
ความเคยชินมันไปหมายว่า นี่เรา..ไอ้โน่นเรา ไอ้นี่เรา 
..ก็คิดไปตามการหมายรู้ว่ามีเราขึ้นมาจริงๆ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา