สุขอย่างยอดคือ การนำความถือตัวออกเสีย
...สุข เพราะไม่เบียดเบียน 
สุข เพราะปราศจากราคะก้าวก่าย
ข้ามกามเสียได้ 
สุขอย่างยอดคือ 
การนำความถือตัวออกเสีย

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

การหมั่นดูใจ ...
การหมั่นดูใจ 
เป็นหน้าที่ของทุกคน

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร