เราทุกข์เพราะติดสุขตัวความทุกข์ของคนที่แท้จริง
มันอยู่ที่ใจเราติดสุขติดสบาย
ท่านถึงให้เราแยกออกจากกัน
เพราะกายมันแก่ มันเจ็บ มันตาย
แต่ใจเป็นตัวรู้
ใจของเรามันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเข้มแข็ง 
ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

การเถียงกันเพิ่มอัตตาตัวตน          การเถียงกัน ย่อมหมายถึง ความดิ้นรนจะเป็นฝ่ายชนะ ย่อมเสริมกำลังให้แก่ความยึดมั่น ถือมั่นว่า ตัวตน และย่อมจะผูกพันเราไว้กับความยึดถือ ด้วยความสำคัญว่าตัวตน ว่าสัตว์ ว่าชีวะ ว่าบุคคล

                                                                                                 ท่านเว่ยหล่าง

ไม่ต้องโกนหัวก็เป็นพระได้... เราก็มาหัดเป็นพระกัน
 พ่อออก (อุบาสก) ก็เป็นพระ
 แม่ออก (อุบาสิกา) ก็มีใจเป็นพระ
 บ่ต้องโกนหัวบวชก็เป็นพระได้
 เป็นพระอยู่ที่ใจ จิตใจมันเป็นพระ
 สร้างให้อุดมสมบูรณ์ ให้มันเกิดให้มันมีขึ้น
 นั่นแหละหลักพุทธศาสนา มันเป็นอย่างนั้น...

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม