ปล่อยวางได้ไวเท่าใดยิ่งดี


ความพร้อมภายนอก
เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างเงื่อนไข
เหตุปัจจัยความพร้อมภายใน
เกิดได้ด้วยการตัดใจละวาง
นึกได้เวลาใด ให้ดึงใจมาอยู่กับธรรม
คือความปกติจิตเวลานั้น
ประคองการเห็นคือสติรู้ตัวไว้อยู่เสมอ
สติประคองใจไม่ให้ติดคิดอกุศล
พอใจไม่พอใจ
ปล่อยวางได้ไวเท่าใดยิ่งดี
วันหนึ่งๆ จึงควรทำหน้าที่ของคน
รักษาใจตนให้พ้นภัยให้ดีที่สุด
อย่าให้ตัณหา ราคะ มานะทิฏฐิ
แอบเข้ามาก่อการในใจนี้

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by Cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ดวงจิต


ดวงจิต ไม่เป็นดี
และ​ ไม่เป็นชั่ว.. 
แต่เป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว
เป็นผู้ละดี ละชั่ว..

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by Cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา