ใจที่รู้จักธรรมะ


ใจที่รู้จักธรรมะ 
มันไม่หลงเอาความรู้ ความดี 
ความเก่งที่ทำตามหน้าที่
มาเป็นของตัวหรอก 
มันรู้แต่ว่า เพราะมีหน้าที่
จึงต้องทำให้ดีที่สุด 
ทำก็แค่ต้องทำเพียงนั้น 
จึงได้ธรรมอันยังใจนี้ให้สงบ 
จบภพชาติ ได้ชดใช้กรรมเก่าไป

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Quangpraha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปล่อยตามที่มันเป็น


"ปล่อยตามที่มันเป็น" 
จะทำให้เราเห็นธรรมชาติแท้จริงของตน 
ว่าไม่มีปัญหา ไม่มีความเศร้า ไม่มีความทุกข์ 
มันเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอด 
เมื่อเราเลิกพยายามทำให้ผิวน้ำเรียบสงบ 
คือเมื่อเรายอมรับว่าธรรมชาติของมหาสมุทร
คือความเปลี่ยนแปลง 
เราจะเริ่มรู้สึกได้ถึงอิสรภาพภายใน

ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”
เพจ Tergar Thai

"Let it be" makes it possible to see that our true nature is free from problems, distress, and suffering––and that it always has been. When we stop trying to make the surface calm––and accept that the very nature of ocean is change––we begin to experience this inner freedom.     

Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”

Image by Quangpraha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา