จิตคือควาย


จิตคือควาย
เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงควาย
จิตของเราก็เหมือนควาย 
อารมณ์คือต้นข้าว
ผู้รู้เหมือนเจ้าของ
เวลาเราไปเลี้ยงควายทำอย่างไร
ปล่อยมันไป
แต่เราพยายามดูมันอยู่
ถ้ามันพยายามเดินไปใกล้ต้นข้าว
ก็ตวาดมัน!!
ควายได้ยินก็จะถอยออกไป
แต่เราอย่าเผลอะนะ
ถ้ามันดื้อไม่ฟังเสียง
ก็เอาไม้ฆ้องฟาดมันจริงๆ
มันจะไปไหนเสีย

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by Quangpraha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

พยายามเป็นมิตรกับใจของตัวเอง


ขอให้เราพยายามเป็นมิตรกับใจของตัวเอง 
ไม่ว่าใจจะพยายาม
หนีออกจากตัวเองเพียงใดก็ตาม 
ก็เรียกเขากลับมา  
พยายามทนอยู่กับตัวเองให้ได้ 
ไม่นานก็จะเป็นมิตรกับใจ  
เมื่อเป็นมิตรกับใจของเราได้  
ใจก็จะกลับมาเป็นมิตรกับเรา 
เมื่อมีใจเป็นมิตรแล้ว 
อยู่ที่ไหนก็มีความสุข อบอุ่น 
ปลอดภัย ไม่เหงา ไม่อ้างว้าง
 
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by sasint from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา