จงพยายามหาที่พึ่งให้ตนเองจงพยายามหาที่พึ่งให้ตนเอง 
คนที่หาพึ่งแต่คนอื่นจะพบแต่ความหลอกลวง 
การฝึกจิตให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ คือ การฝึกสติ 
การปฏิบัติธรรมตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง 
อยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังเข้มแข็ง 
มีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเอง 
สามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาล 
ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

การปฏิบัติ ให้เริ่มจากความรู้ตัวการฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตใจ
ให้เริ่มต้นจนเกิดความรู้ตัวเสียก่อน
พยายามทำความรู้ตัวให้มาก มีสติ
นั่งก็รู้ เดินก็รู้
มีความสุขก็รู้ มีความทุกข์ก็รู้
ถ้าหากว่าเราอบรมความรู้ให้โดยรอบแล้ว
เราทั้งหลายไม่ต้องสงสัย
จะต้องได้พุทโธแน่นอน
พุทโธจะต้องบังเกิดขึ้นในตัวของเราแน่นอน
พุทโธก็แปลโดยตรงแล้วว่าผู้รู้...

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ