รู้จิตใจที่ปรุงแต่ง ความปรุงแต่งจะสลายตัว          จิตนี้เหมือนกัน เกิดเป็นทุกข์ เกิดโทษ เกิดภัย เกิดความเดือดร้อน เกิดราคะ โทสะ โมหะขึ้นมา เพราะมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตใจ คือ การตรึก การนึก สร้างสรรค์ ผลิต ถ้าหากไปดูทัน รู้ตรงเข้าไปถึงจุดของจิตใจที่กำลังปรุงแต่งอยู่ ความปรุงแต่งก็จะสลายตัว เมื่อสลายไป ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น..

                                                                                    พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าหลงคาบเหยื่อ
... ไม่ว่าจะเป็นอาการของกายของใจใดๆ ที่มันเกิดขึ้น
จะพึงพอใจใดๆ ก็ตาม จะไม่พอใจขนาดไหนก็ตาม 
จะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบขนาดไหนก็ตาม 
รับรู้อารมณ์นั้น และวางอารมณ์นั้นลง 
ฝึกวางด้วยการกลับมารู้สึกตัว 

พอเรากลับมารู้สึกตัวปุ๊บ มันจะหลุดทันทีในตัวของมันเอง


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา