วิธีภาวนาแบบรู้ที่จิตอย่างง่ายๆวิธีภาวนาแบบรู้ที่จิตอย่างง่ายๆ
แต่ก็ยาก..คือไม่ต้อง..ทำ..อะไรเลย
เพียงแค่รู้... รู้อะไรก็แล้วแต่
ที่รู้สึกในขณะนั้น ไม่ใช่ไปตั้งท่าจะให้รู้ 
หรือคอยพยายามจะให้รู้ให้ชัด 
ไม่ต้องช่วยคิด เพียงแค่รู้จริงๆ 

ที่ยาก...อยู่ตรงนี้เอง 
รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสุข ทุกข์ 
ดี ชั่ว หยาบ ละเอียด 
โดยการไม่คล้อยตาม 
และ ไม่หักหาญ ผลักไส ถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจ
ถ้าไม่ ก็จะพยายาม ทำอะไรซักอย่างเพื่อ รู้
ซึ่งจะพลาดไปแล้วจากการ...รู้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by DarkmoonArt_de from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา