เราทำเขาไว้ก่อน ถ้าไม่ทำไม่เจอหรอก
          อะไรที่ทำให้เราต้องกระทบ ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม มันล้วนแต่กฎของกรรมทั้งนั้น ไปพบชาวโลก เขาด่า เขานินทา เขาสรรเสริญ เขาใช้เราทำโน่นทำนี่ ก็ต้องถือว่าพบพอดี เราทำเขาไว้ก่อน ถ้าไม่ทำไม่เจอหรอก

                                                                                                    หลวงปู่บุดดา ถาวโร

จงทำใจให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมจงทำใจของเราให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม อย่าให้สิ่งแวดล้อมอยู่เหนือใจของเรา

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

เรื่องเศร้าหมอง จงรู้ทันมัน...เรื่องเศร้าหมอง จงรู้ทันมัน 
และเอาชนะมัน โดยปล่อยให้ผ่านไปเลย 
อย่าไปคำนึง ถึงสิ่งกีดขวาง ที่ท่านได้ผ่านมาแล้ว 
อย่าวิตก กับสิ่งที่ยังไม่ได้พบ จงอยู่กับปัจจุบัน 
อย่าสนใจกับระยะทางของถนน หรือจุดหมายปลายทาง
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าท่านผ่านอะไรไป อย่าไปยึดมั่นไว้ 
ในที่สุด จิตจะบรรลุ ถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิต
และเมื่อนั้น การปฏิบัติก็จะเป็นไปเอง โดยอัตโนมัติ
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดขึ้น และดับไป ในตัวของมันเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท