เรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องมากเลย


เรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องมากเลย 
ไม่มีหัวข้ออะไรมากเลย 
มันนิดเดียวเท่านี้เอง 
รู้เข้ามาในรูปนามขันธ์ ๕ 
พิจารณาว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา 
ไม่มีแก่นสาร 
เรารู้ความจริงได้อย่างนี้แล้ว 
โลกทั้งหลายมันไร้ความหมายหมด 
หรือว่าไฟบรรลัยกัลป์มันกำลังลุกมาก็ไร้ความหมาย 
เพราะว่ามันเป็นของธรรมดา 
ปล่อยวางอย่างเดียว 
เราปล่อยวางอย่างเดียวแล้ว
จิตจะอยู่ในความสงบระงับมากขึ้นเป็นพิเศษ

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

Image by kalhh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/