ผู้มีปัญญาไม่สนใจสุขของโลกสุขในโลกนี้มันมีเกิดดับ
เป็นสุขอันมีประมาณน้อยนิดเดียว ไม่คงทนไม่ถาวร
ท่านผู้มีปัญญา
ท่านไม่ประมาทแม้แต่ประการใด ๆ
ท่านไม่สนใจสุขของโลก
แต่...ท่านใส่ใจในสุขอันดีมีคุณค่ามากกว่านั้น
คือ...เป็นสุขที่พ้นไปได้จากเกิด - แก่ - เจ็บ - ตาย

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ภัยที่ร้ายกาจที่สุดคือ รัก          ภัยที่ร้ายกาจที่สุดคือ รัก เมื่อไม่มีรัก ความลำเอียงก็ไม่เกิดขึ้น ความเป็นธรรมที่ทุกคนใฝ่หาจะเบ่งบานแทนไฟแห่งภัยร้าย คือ รัก 

                                                                                                      คุณแม่จันดี โลหิตดี 

สมาธิต้องเป็นปัญญา จึงจะนิพพานผู้ที่เป็นสมาธิ
ถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญา 
จะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไป
จนกระทั่งวันตาย 
ก็หาเป็นนิพพานได้ไม่

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน