ความตายนั้นแก้ไม่ได้ความตายนั้นแก้ไม่ได้ 
พระพุทธเจ้าจึงให้แก้ใจตัวเอง 
ให้สงบนิ่งอยู่ภายใน

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


พุทธภาวะ หมายถึง ความรู้สึกตัวพุทธภาวะ หมายถึง ความรู้สึกตัว
จิตของปุถุชนที่รู้สึกตัวแล้ว ย่อมเข้าถึงมรรคผลได้

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

ชีวิตของคน เหมือนขึ้นสะพานชีวิตของคน เหมือนขึ้นสะพาน 
ต้องข้ามโค้งไปอีกทาง จะถึงโลกุตตรภูมิ 
ถ้าไม่สละโลกีย์ สละอดีต จะไม่มีวันถึงนิพพาน..

หลวงปู่บุดดา ถาวโร