อย่าไปมองหามิจฉาทิฏฐิที่คนอื่นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกข์เป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกเมื่อเอาความทุกข์นั้นตั้งต้น 
แล้วสาวหาเหตุของทุกข์นั้น 
จึงทราบว่า ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึก
ปรุงแต่งขึ้นมาให้สับสนวุ่นวายอลวนไม่มีที่สิ้นสุด 
ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงสิ่งสมมุติ 
..ยอมรับความจริงซะก็หมดเรื่อง 
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือละครมันหลอกเราทุกอย่าง 
ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้ลุ่มหลงวุ่นวายไปกับมัน 
ให้เจริญสติให้มาก 
ทั้งอิริยาบถและมองดูความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งของเรา 
เมื่อมีสติกำกับอยู่ไม่พลาดจนชำนิชำนาญ 
นั้นแหละคือตัวสมาธิ ที่แทรกอยู่ในตัวของมันเอง
เหมือนขบเกลียวเชือก..ผสมผสานกลมกลืนกัน 
สุดท้ายจะเห็นเข้าไปข้างในเองว่า 
ไอ้ตัวสมมุติมาหลอกกูอยู่ตั้งนมนานกาเล

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา