เมื่อมี “ความรู้สึกตัว” เป็นฐาน
เมื่อมี “ความรู้สึกตัว” เป็นฐานแล้ว
สิ่งที่เกิดตามมาคือ “ปัญญา”

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา