แค่กลับสู่ภาวะธรรมชาติแห่งพุทธะ


เราไม่ต้องบรรลุให้ถึงอะไรเลย
เราแค่กลับสู่ภาวะธรรมชาติแห่งพุทธะ
โดยไม่ต้องพยายามใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านพักชก รินโปเช

One does not attain anything, 
one effortlessly reassumes the natural state of Buddhahood.

Phakchok Rinpoche

Image by Froeschle from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จุดเริ่มต้นของการมีดวงตาเห็นธรรม


การรับรู้รสความเปลี่ยนแปลงของโลก..
ว่าเป็นสิ่งธรรมดา (เช่นนั้นเอง)..
เป็นจุดเริ่มต้นของการมีดวงตาเห็นธรรม..
และขึ้นชื่อว่าโลกแล้ว..
ไม่เคยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง..
ยอมรับตามจริง..เป็นบ่อเกิดของปัญญา

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา