พระอริยเจ้ามุ่งดูอารมณ์จิต ...พระอริยเจ้าเบื้องสูง ท่านมุ่งดูอารมณ์จิตของตน 
รักษาจิตของตนไม่ให้ยุ่งกับจริยาของผู้อื่นเป็นสำคัญ
การพูด การคุยกับคนอื่น จิตท่านไม่หวั่นไหวไปกับกรรมของผู้อื่น
ไม่ปรุงแต่งธรรม อยู่กับธรรมภายในเป็นปกติ... 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่าย          คนเราก่อนจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่าย ถ้าหากสร้างกรรมไม่ดี ไม่รู้เท่าไหร่ภพเท่าไหร่ชาติ ที่ไปเกิดเป็นสัตว์นานัปการ อยากเกิดเป็นคนมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่ไม่ถึงระยะก็มาไม่ได้ แต่พอมาเป็นคนแล้ว ก็พยายามทำลายตัวเอง อยากลงไปทางต่ำอีก ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็น่าสลดสังเวช น่าสงสารตัวเอง... 

                                                                                                         หลวงปู่ศรี มหาวีโร

สิ่งครอบงำผู้ประมาทสิ่งที่ไม่น่ายินดี
ย่อมครอบงำคนผู้ประมาท
ด้วยอาการที่น่ายินดี
สิ่งที่ไม่น่ารัก
ย่อมครอบงำคนผู้ประมาท
ด้วยอาการที่น่ารัก
สิ่งที่เป็นทุกข์
ย่อมครอบงำคนผู้ประมาท
ด้วยอาการที่เป็นสุข

พุทธอุทาน

จิตปัจจุบันถ้าเราทำจิตให้เป็นปัจจุบันได้นะ 
เราจะหาทุกข์มาจากไหน
นี่เรื่องเมื่อเช้า ก็เอามาคิดตอนเย็น
เรื่องตอนเย็นก็เอามาคิดตอนเช้า
แล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไง
ธรรมะมันต้องลงที่ปัจจุบันนี่
เป็นปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต 
นั่นถ้าจิตเป็นปัจจุบัน มันจะลงไปสู่ความว่างเองอัตโนมัติ
นั่นละธรรมถึงจะเกิดขึ้น
จิตที่มีธรรมที่แท้จริง คือ จิตปัจจุบันนี่ละ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล