ทำจิตให้ว่างจากอารมณ์คือการปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัตินั้นต้องทำลายหรือละอารมณ์ทุกขณะจิต 
ซึ่งเมื่อมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้น ตาเห็นรูป
หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น สิ้นสัมผัสรส 
กายสัมผัสเย็นร้อน อ่อน แข็ง
เกิดความพอใจ เกิดความไม่พอใจ
ขณะจิตใดก็ตาม ในขณะจิตต่อมาต้องทำลาย 
ละวางลงไปให้ได้ ทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ให้ได้
นี่แหละจึงเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรม
หรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป
ในปัจจุบันธรรม ต้องต่อสู้อยู่ที่ใจของเรานี่แหละ

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต


ทางเข้าออกของสมุนมาร
          สำหรับ ผู้ปฎิบัติธรรม มารที่เข้ามาผจญนั้นมีมาก ต้องระวังด้วยสติปัญญา ทางเข้าออกของสมุนมาร คือ ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กายและใจ ถ้าแม้เราอ่อนแอ เราสู้ไม่ได้ ชาตินี้เราก็หมดที่พักพิงเพราะ...อวิชชา...เป็นเหตุ

                                                                                                 หลวงปู่คำดี ปภาโส

รู้ละรู้วาง ถูกทางปัญญารู้ละรู้วาง ถูกทางปัญญา ......... 
รู้ไม่ยึดไม่ติด จิตหลุดพ้นคือ " พุทโธ "

                                                          หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ

ว่างจากอารมณ์ยินดี ยินร้าย
          ที่ว่าว่างๆ นั้น มันว่างจากอารมณ์ยินดี ยินร้าย แต่ความรู้ไม่ว่าง รู้ชัดทุกลมหายใจ หายใจเข้าก็รู้ชัด หายใจออกก็รู้ชัด รู้อยู่ตลอดเวลา แต่ว่างจากอารมณ์ยินดี ยินร้าย เหมือนดังชามที่ว่าง ไม่มีอะไรเลย

                                                                                             หลวงปู่ท่อน ญาณธโรนิพพานชั่วขณะ          เมื่อเราเพียรเพ่งดูจิต ดูความคิด ความนึกของตัวตลอด ไม่ยอมให้หลุดจากจิตแล้ว เราจะเข้าใจสังขาร อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง มันปรุงให้เราดีใจ เสียใจ ร้องไห้ หัวเราะ โศกเศร้า มันปรุงเราได้ๆ...

          เวลาไหน เราไม่ปรุง ไม่แต่งไปตามสังขาร ราคะ โทสะ โมหะ สังขารปรุงไม่ได้ เรียกว่านิพพานชั่วขณะ

                                                                                                หลวงปู่ท่อน ญาณธโร


การภาวนาไม่ต้องตั้งท่า


          การภาวนาไม่ต้องตั้งท่า เดินไปเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไป ภาวนาบ้าง ลืมไปบ้าง นั่งรถไป ภาวนาไป กระจุ๋มกระจิ๋ม นิดๆหน่อยๆ อย่างนี้ดีมาก ถ้าแบบนี้มันจะใช้อารมณ์ได้ทุกเวลา

                                                                                       หลวงพ่อฤาษีลิงดำ