เมื่อคุณตระหนักว่าชีวิตเรามันสั้นนัก​


เมื่อคุณตระหนักว่าชีวิตเรามันสั้นนัก​ 
ไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราหลงเชื่อ
ความตระหนักนั้นเกิดจากการที่คุณทำวิปัสสนา
และผลแห่งวิปัสสนาทำให้คุณเห็นความจริงว่า
ชีวิตเป็นเพียงขณะๆๆ ที่ต่อเนื่องเท่านั้นเอง​ 
หยุด-เคลื่อน​ หยุด-เคลื่อน​ ๆๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ เท่านั้น​ 
Living and Leaving 
อยู่(หยุด)​-จาก(เคลื่ิอน)​ 
เมื่อนั้นคุณ​จะไม่ยอมเสียเวลาอันน้อยนิดนั้น
ให้หมดไปกับความโลภ​ ความโกรธ​ ความหลง​ 
อดีต​กับอนาคต​ 
ชีวิตคุณ​จะมุ่งสู่การ​ดับเย็น​ อยู่ทุกขณะ​ 
ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าต่อวันเวลาที่มี​ 
ทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ส่วนรวม
ด้วยความไม่ประมาท

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Photo by Eléonore Kemmel on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา