ความไม่พอเป็นธรรมชาติของมนุษย์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องฝึกใจให้เหมือนนักโทษ ที่หนีออกจากคุกได้แล้วอุบายการปฏิบัติธรรม ต้องฝึกใจให้เหมือนนักโทษ
ที่หนีออกจากคุกได้แล้ว ไม่ยินดีที่จะกลับเข้ามาในคุกอีก
ถึงนายคุมจะเอาสิ่งที่เรารักไปหลอก
เพื่อผูกมัดตัวก็จะไม่หลงกล..
ฝึกใจให้ปฏิเสธในคำว่าตัวเรา ของๆ เราเสมอ
ถ้าใจมีความรักความผูกพันในสิ่งใดนั้นหมายถึง
ใจได้ถูกกิเลสตัณหาผูกมัดใจไว้ได้แล้ว
ผู้ปฏิบัติอย่าประมาท ฝึกสติปัญญามาเป็นคู่อยู่กับใจตลอดเวลา
จึงจะหาช่องทางออกจากวัฏสงสารนี้ได้

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา