สิ่งที่เอาไปไม่ได้ สิ่งที่เอาไปได้


สิ่งที่เอาไปไม่ได้ 
พากันสู้ตายจริงๆ
สิ่งที่เอาไปได้ 
ไม่พากันเอาใจใส่เลยจริงๆ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ

Image by sasint from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ใช่การพยายามละทิ้งตัวตนของเรา


การภาวนาไม่ใช่การพยายามละทิ้งตัวตนของเรา
เพื่อกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
แต่คือการเปิดใจเป็นมิตรกับตัวตนของเรา 
ตามที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร

ภิกษุณีเพม่า โชดรัน

Image by 李磊瑜伽  from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา