สติแบบทวนกระแสอารมณ์
สติแบบทวนกระแสอารมณ์

เหมือนปลาที่มีความรู้สึกชำนาญต่อกระแสน้ำ
มันก็ไม่เคยย่อท้อต่อกระแสน้ำ
มันนอน ก็นอนในกระแสน้ำ
ดำรงชีวิตในกระแสน้ำ
แต่มันทนกระแสน้ำได้

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม

Link to the Photo

ร่างกายคือแหล่งรวมทุกข์          ร่างกายของเรานี้แหละ คือแหล่งรวมทุกข์ก้อนใหญ่ทีเดียว ถ้าหลงมากก็ทุกข์มาก ถ้าหลงน้อยก็ทุกข์น้อย เมื่อถึงวันนึง เราก็ต้องจากกายนี้ คงเหลือแต่ดวงจิตที่ยังคงผูกอยู่กับกิเลสเผาผลาญ ต้องพิจารณาให้มาก ให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สวยงาม เป็นของน่ารังเกียจ ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้มันก็จะค่อยๆ คลายความหลงงมงายลงไปเอง

                                                                                            พระอาจารย์วัน อุตตโม

ปัญญาวิปัสสนาต้องรู้ในปัจจุบันปั ญ ญ า วิ ปั ส ส น า
ไม่ใช่ปัญญาแบบที่เราเรียนทางโลก
เราเรียนทางโลกเราจะต้องคิดมาก
เอาเหตุผลในอดีต ในอนาคตต่างๆ
เอามารวมมาประมวลมาคิด ...
เราก็จะเกิดความเข้าใจ
แต่ในการปฏิบัติวิปัสสนากลับตรงกันข้าม
มันกลายเป็นว่าเราจะต้องปล่อยวางอดีต
เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วเราต้องวางมันได้
เรื่องอนาคตทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
เราจะต้องปล่อยมันได้ คือไม่คำนึงถึง
"จะต้องรู้อยู่ที่ปัจจุบัน"

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ถ้าเราอยากเห็นพระพุทธเจ้า..          ถ้าเราอยากเห็นพระพุทธเจ้า ให้รักษาคุณธรรมของท่าน สอนอะไรก็ให้ปฏิบัติตาม กราบแต่ท่านอย่างเดียว มันไม่ถึง ต้องรู้จักละเว้น ต้องเลิกต้องถอน จึงจะถึงพระพุทธเจ้า..

                                                                                         หลวงพ่อชา สุภัทโท

ใจที่ติดดีแก้ยากของแก้ไขได้ยากที่สุด คือใจเจ้ากรรม
ยิ่งเฉพาะใจเป็นเจ้าของกรรมดี
ส่วนกรรมชั่วนั้นพอที่จะละได้
เพราะผู้รับโทษทุกข์เห็นๆ กันอยู่
จิตใจที่ติดดีนี้ยากนักยากหนา
ต้องเอาจริงๆ ในศีลธรรม ...
ในสมาธิธรรม 
ในปัญญาธรรม จึงพ้นไปได้ 

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ความสงบท่ามกลางความวุ่นวายถ้าเราฉลาด  เราจะได้ความสงบในท่ามกลางที่วุ่นวายนี่แหละ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ผมขนเล็บ ฟันหนัง กำบังตาพวกหนุ่มสาว      ไว้ผมยาว          ดูน่ารัก
มองดูพักตร์        ทั้งผิวพรรณ      ทันสมัย
ของปฏิกูล          พอกพูน            อยู่ภายใน
ลุกเป็นไฟ           เผาคนเป็น        ไม่เห็นควัน
ผิวภายนอก        ดูสดใส             ภายในเน่า
ทั้งหนุ่มสาว        ตายแล้วพอง    ต้องเป็นหมัน
หมดคุณค่า         ความสวยสด    รสหวานมัน
มองเห็นขันธ์      นึกสมเพช         เกิดเมตตา
ผู้ประมาท           ต้องเป็นทาส     ของเลือดเนื้อ
ไม่ยอมเบื่อ         เพราะไม่เชื่อ     พระศาสนา
ผมขนเล็บ           ฟันหนัง            กำบังตา
ไม่ภาวนา           ไม่บำเพ็ญ         ไม่เห็นเลย

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต

เสื่อมจงรู้ตาม เจริญจงรู้ตาม
เสื่อมจงรู้ตาม เจริญจงรู้ตาม
เผลอหรือไม่เผลอ จงตามรู้ทุกอาการ
จึงจัดว่าเป็นนักค้นคว้าความรู้เท่าในอาการเกิดๆ ดับๆ
ของสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเสมอไป
นั่นแลจัดว่าเป็นผู้รู้เท่าทันโลก
และเรียนโลกจบ จึงจะพบของจริง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

การปฏิบัติธรรมคือฝึกตัวเองให้เป็นคนดี...          การปฏิบัติธรรมคือฝึกตัวเองให้เป็นคนดี สร้างพลังจิตให้เป็นอิสระแก่ตัวเอง ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด นี่คือหลักที่ถูกต้อง

                                                                                              หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ 
หรืออยู่ในหนังสือ
ธรรมะอยู่กับความจริง..

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ชายหรือหญิงเป็นพระได้ทุกคน          จะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มีศีล รักในการปฏิบัติ จิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์เป็นที่สุด ย่อมมีโอกาส เป็นพระกันได้ทุกๆ คน มีโอกาสที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้เท่าเทียมกันทุกคน ไม่เลือกเพศ เลือกวัย หรือฐานะ แต่อย่างใด ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรค ในความสำเร็จได้ นอกจากใจ ของผู้ปฏิบัติเอง..

                                                                                           หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

การภาวนาให้ดูใจตัวเองอย่าส่งใจไปดู ไปรู้ในสิ่งอื่น การภาวนาท่านให้ดูใจของตนเองหรอก ท่านไม่ให้ดูสิ่งอื่น

 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

การพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในการพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายใน
พิจารณาให้รู้แจ้ง เห็นจริง
เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว มันก็วางเอง

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

เอาจิตไว้ในกาย หมดความวุ่นวาย


          ถ้าเราส่งจิตออกนอก มันจะมีตัวเราตัวเขาขึ้นมา ทีนี้ มันก็วุ่นวาย ถ้าเราเอาจิตไว้ในกาย คือไว้กับพุทโธ ทีนี้มันก็หมดความวุ่นวาย เพราะในกายมันไม่มีหญิง ไม่มีชาย ไม่มีรัก ไม่มีชัง ไม่มีเรา ไม่มีเขา รู้แต่ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของรูปธรรม นามธรรมเท่านั้น...

                                                                                                หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

จงพยายามสร้างความว่างของใจให้เกิดขึ้น
จงพยายามสร้าง ความว่างของใจ ให้เกิดขึ้น
ใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง 
จนใจเราได้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน ไม่มีบุคคล เราเขา

เป็นแต่เพียงธรรมชาติของธาตุขันธ์เท่านั้นเอง ไม่มีใครเป็นเจ้าของ...

เมื่อใจเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ 

ล้วนเป็นตัวทุกข์หรือกองทุกข์ทั้งสิ้น

ใจเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ต้องการอันใดสักอย่าง 
มีแต่ความอิ่มใจพอใจ ไม่ขอมีอะไรๆ อีกต่อไป 
จะปล่อยวางหมดไม่มีอันใดเหลือ
ใจก็จะว่างเฉยอยู่ตลอดไป
สิ่งใดที่กายทำก็ทำเพื่อปล่อยวาง
ใจคิดก็เพื่อละเพื่อทิ้งไป 
เพราะได้พิจารณาเห็นเป็นทุกข์ 
จึงทิ้งทุกข์ให้หมดไป

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Link to the Photo

ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทอปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ    
ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด  

พุทธภาษิต

การเอาชนะคนอื่น..การเอาชนะคนอื่นด้วยวิธีใด
ได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ตลอดกาล

พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ

พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใน
เราทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์
แต่เป็นวิทยาศาสตร์ภายนอก 
เน้นแต่เรื่องภายนอก 
เราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์
ที่จะมาเน้นภายในตัวเราเอง 
เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายนอกมันก็ดี ...
แต่มันก็ไม่ดียิ่งเท่ากับที่
เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในตัวเรา 
พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาเน้นเข้าหาตัวเอง 
เพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในที่จะแก้ไขตัวเอง 
มันถึงจะเป็นการทำที่สุดแห่งความทุกข์หรือกองทุกข์ได้ 

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

พุทธะหรือโพธิจิต
พุทธะหรือโพธิจิตนี้ เมื่อได้รับการกระตุ้นระดับหนึ่ง 
จะตื่นขึ้นและผลิบาน
จึงเรียกว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมนุษย์ทุกคนไปถึงได้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Link to the Photo

การเจริญสติ ถ้ารู้สึกตัวมากๆ จะเกิดญาณปัญญา          การเจริญสติ มีความรู้สึกตัว ถ้ารู้สึกตัวมากๆ ก็จะเกิดญาณปัญญา เกิดความฉลาดรู้แจ้งในรูปนาม ล่วงพ้นภาวะเดิม หมดปัญหาในชีวิต จนพบชีวิตใหม่ แต่ถ้าไม่มีสติ ความหลงจะครอบงำ ทำให้เกิดความโง่หลงงมงาย ไม่รู้รูปนามตามความเป็นจริง ถูกกายถูกใจหลอกเอา เกิดเป็นภพเป็นชาติไปต่างๆ นานา ท่องเที่ยวอยู่ในวัฎสงสารเป็นอเนกชาติ

                                                                                        หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือการสร้างตัวรู้          การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้น คือ การสร้างตัวรู้ จนเกิดปัญญาจักษุหรือธรรมจักษุ เพื่อทำให้เกิดการเห็นแจ้งในสิ่งที่ปรากฏขึ้น ในกาย ในใจของเรา ตามความเป็นจริง เพราะธรรมะคือความจริง ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ซึ่งปรากฏขึ้นอยู่แล้ว ทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา

                                                                                 หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

สมาธิอยู่ตรงที่จิตของเราไม่เผลอสมาธิอยู่ตรงที่จิตของเราไม่เผลอ เมื่อจิตไม่เผลอจิตก็ตั้งมั่นได้ 
ถ้าจิตเผลอเมื่อไหร่ จิตก็ตั้งตัวไม่ได้ ล่มอยู่เรื่อย ขาดอยู่เรื่อย

 หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

Link to the Photo

ความเพลิดเพลิน ย่อมมี แก่ผู้มีทุกข์ความเพลิดเพลิน ย่อมมี แก่ผู้มีทุกข์
ความทุกข์ ย่อมมี แก่ผู้เพลิดเพลิน
ผู้เป็นภิกษุ ย่อมไม่มีทั้งความเพลิดเพลินและความทุกข์

..กกุธสูตร

ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ...          ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ พยายามหนีความตาย พยายามปฏิเสธความตาย เราก็จะต้องถูกความตายนั้นคุกคาม ไม่ใช่แค่คุกคามชีวิตแต่คุกคามถึงจิตใจ ความตายก็เลยกลายเป็นศัตรู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งคุ้นชินกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารัก ความตายก็จะกลายเป็นมิตร กลายเป็นครู กลายเป็นอาจารย์ ที่จะเคี่ยวเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จุดหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้

                                                                                      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เทวดาที่มาจุติเป็นมุนษย์โชคดีกว่า...          ผู้คนโดยทั่วไปมักกล่าวกันว่า มนุษย์ที่โชคดี เมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในสรวงสวรรค์ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับตรัสว่าเทวดาในสรวงสวรรค์ที่จุติแล้วได้มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์นั้นโชคดียิ่งกว่า

                                           -จากหนังสือ จงน้อมนำธรรมะไปใช้ในชีวิต โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า-

                                                                                            Link to the Photo

มนุษย์อยากสุขแต่ไม่รู้จักสุข...          มนุษย์อยากสุขแต่ไม่รู้จักสุข อยากหนีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ สุ่มสี่สุ่มห้าเดินคลำไปคลำมาในความมืด เอาความหวัง ในความสุขข้างหน้าเป็นที่ปลอบใจ บางคนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเนรมิตให้ความมืดกลายเป็นความสว่าง แต่พระพุทธศาสนาสอนว่า โยม มันสว่างอยู่แล้ว ไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนหรอก ลืมตาก็จะเห็นเอง

                                                                                              พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

เกิดตาย อยู่ที่ใจ “ไม่รู้”เกิดมาแล้ว
อย่าเห็นแต่ ความเกิด
ให้เห็น ความตาย ด้วย
เกิดตาย อยู่ที่ใจ
“ไม่รู้”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

Link to the photo

กิริยาของจิตที่สงบนิ่ง...


กิริยาของจิตที่สงบนิ่ง รู้ตื่น เบิกบานอยู่
เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้า
เมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ ตื่น เบิกบาน
ให้ทรงไว้ได้เป็นเวลานานๆ
อันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งกิริยาของพระธรรม
เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว
มีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตใจโดยอัตโนมัติ
อันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความตายเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณ


          ความตายไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตของชีวิตเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณ ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจิตที่สงบเป็นกุศล ไม่เพียงช่วยให้ตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานแล้ว ยังสามารถนำพาผู้ตายไปสู่สุคติ เป็นการยกระดับจิตใจให้เข้าสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ยิ่งผู้ใกล้ตายนั้นมีสติเต็มที่ เห็นโทษของความติดยึดในสังขารหรือความสำคัญมั่นหมายในตัวตน จนสามารถละวางได้อย่างสิ้นเชิง ก็จะเข้าถึงความวิมุติหลุดพ้นคือนิพพานได้ทันที

                                                                                            พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ผู้จะไปพระนิพพานได้ ท่านไม่ห่วง          ..มัวแต่ห่วงโลกอยู่ เลยไม่ได้ไปพระนิพพาน ผู้จะไปพระนิพพานได้ ท่านไม่ห่วง ไม่มีห่วงโลก ห่วงใดๆ ทั้งนั้น เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่านตัดขาดพรวดไปเลย ไม่มีอีกแล้ว เรียกว่าตัดกิเลสตาย คลายกิเลสหลุด ถึงวิมุตติ มรรคผลนิพพาน สว่างโร่ ไม่มืดอีกแล้ว..

                                                                                            หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

หากใจเราสงบได้...หากใจเราสงบได้ ต่อเมื่อไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
เราจะแตกต่างจากคนอื่น ที่ไม่ปฏิบัติธรรมตรงไหน

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ใจไม่สงบ เพราะยึดคนเราที่ใจไม่สงบ 
ก็เพราะว่าไปคอยยึด 
ไปคอยถืออยู่ 
หาบอยู่เหมือนคนบ้าหาบหิน 
ไม่รู้จักปล่อยจักวาง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

การหัดอยู่เสมอ "สติ" จักเกิดมีทวีเป็นลำดับ
การหัดนึก "ย้อนหลัง" หัดนึก "ก่อนทำ"
หัดนึก"ก่อนโกรธ" หัดให้มีความ "รู้ตัว"
หัดให้มีความ "ยับยั้ง" 
การหัดอยู่เสมอ "สติ" จักเกิดมีทวีเป็นลำดับ
จนถึงเป็น "สติรอบคอบ" 
ถ้าไม่หัด ทำจะให้มีสติขึ้นเองนั้น เป็นการยาก...

เหมือนอย่างเมื่อประสงค์ให้ร่างกายมีพลานามัยดี
ก็ต้องทำการบริหารให้ควรกัน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาท          คนเรานี่เวลามีภัยคุกคาม มีทุกข์บีบคั้นก็ลุกขึ้น ดิ้นรนขวนขวาย พอสุขสบายก็นอนต่อไป พระพุทธศาสนาก็จึงต้องย้ำด้วยความไม่ประมาท เพราะว่า เมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาท ใครทั้งๆ ที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้ก็คนนั้นแหละ เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล

                                                                                    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

คนที่มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ
สติมโต สทา ภทฺทํ
คนที่มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

สํ. ส. ๑๕/๓๐๖

ให้รู้จักจิตของเรารู้จากจิตที่เป็นสมาธิ รู้ถึงความเป็นจริงแล้ว 
เราก็หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนา 
รู้ไม่ถึงความเป็นจริงก็ไม่หมดความสงสัยดอก 
ศาสนาเป็นอย่างไร เรารู้ของเราเอง 
อย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งมากนัก 
ข้อสำคัญ ให้รู้จักจิตของเราเท่านั้นเอง 
...เพราะว่าจิตคือตัวหลักธรรม 
นอกจากจิตแล้ว ไม่มีหลักธรรมใด ๆ เลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ถ้าอยากออกจากทุกข์...
ถ้าอยากออกจากทุกข์ อย่าไปเที่ยวเก็บทุกข์มาใส่ตัว 

ให้พยายามปลดออกทิ้งไป 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกจะหมดไปได้ 
เพราะเราไม่ยอมรับเอาทั้งสุขและทุกข์
โดยการปล่อยวาง หยุดปรุงแต่ง ไม่มีสมมุติบัญญัติ 

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Link to the photo

ปฏิบัติไปเถอะ แบบไหนก็ทำไปเถอะ
ปฏิบัติไปเถอะ แบบไหนก็ทำไปเถอะ 
เพราะไม่ว่าแบบไหน ก็คือให้รู้สึกตัวนั่นเอง

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

การบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญาการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญา
มีหลักที่ควรยึดถือว่า 
ทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ สติให้มีสิ่งระลึก
จิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสำทับเข้าไปที่ตรงนั้น 
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด 
เป็นอารมณ์จิต ฝึกสติให้รู้อยู่ตลอดเวลา 
ไม่ว่าใครจะทำอะไร มีสติตัวเดียว 
เวลานอนลงไป จิตมันมีความคิดอย่างใด 
ปล่อยให้มันคิดไป 
แต่ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ
อันนี้เป็นวิธีการทำสมาธิ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ภาวนาเป็นอริยทรัพย์ภายใน          ให้นั่งภาวนา พุทโธๆ ไม่ต้องร้องให้มันแรงดอก ให้มันอยู่ในใจซื่อๆ ดอก ..การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายใน มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ ติดไปสวรรค์ ลงมามนุษย์ มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ยากไม่จน ทรัพย์อันนี้ติดตามไป บ่มีสูญหายดอก ตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ..

                                                                                              หลวงปู่ขาว อนาลโย

กามทั้งหลายมีความยินดีน้อยอปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา 
อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ 
รติ โส นาธิคจฺฉติ

กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย 
มีทุกข์มาก, 
บัณฑิตรู้ดังนี้แล้ว 
ไม่ใยดีในกาม แม้เป็นทิพย์

พุทธภาษิต

มิจฉาสมาธิ คือความที่จิตเข้าสู่สมาธิ เงียบหมด          มิจฉาสมาธิ คือ ความที่จิตเข้าสู่สมาธิ เงียบหมด ไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้ นั่งอยู่สองชั่วโมงก็ได้ ทั้งวันก็ได้ แต่จิตไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหน มันเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่อง นี่สมาธิอันนี้ เป็นมิจฉาสมาธิ มันก็เหมือนมีดที่เราลับให้คมดีแล้ว แต่เก็บไว้เฉยๆ ไม่เอาไปใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนั้น ความสงบอันนั้นเป็นความสงบที่หลง คือว่าไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว เห็นว่าถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไป จึงเป็นอันตราย เป็นข้าศึกในขั้นนั้น อันนี้เป็นอันตราย ห้ามปัญญาไม่ให้เกิด ปัญญาเกิดไม่ได้ เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบ ส่วนสัมมาสมาธิ สมาธิที่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหน ก็มีความรู้อยู่ตลอดกาล ตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ รู้ตลอดกาล นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้                                                                                                     หลวงปู่ชา สุภัทโท

                                                                                                       Link to the photo

จงมองดูทุกสิ่งเป็นของโกหก          จงมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่า คน สัตว์ สิ่ง ของ เงิน ทอง ลาภ ยศ นินทา สรรเสริญ เป็นของโกหก ของสมมุติ ภาพมายาทั้งนั้น ทุกอย่างไม่ใช่ของจริง เป็นของหลอกลวงที่คนไม่ฉลาด ต่างพากันหลงใหล กับสิ่งของสมมุติ  ของโกหก ไม่ว่าอารมณ์ดี อารมณ์ร้าย ก็ไม่ใช่ของเราจริง ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

                                                                                              หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

                                                                                                  Link to the photo

ความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
อดทนคือ ไม่รังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจ 
ไม่เห็นร้ายในสิ่งที่ชวนให้เห็นร้าย 
ไม่ฝืนสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ 
ไม่น้อยใจกับการที่จะต้องอยู่
กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ...
ความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง...

พระอาจารย์ชยสาโร

การปฏิบัติธรรม นอกจากสติ ไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่า        การปฏิบัติธรรมนั้น นอกจากการตั้งสติแล้ว ไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่า ไม่ว่ายืน เดิน นั่ง นอน ก็มีสติระลึกได้ ถ้าเดินนึก เดินคิด นั่งนึก นั่งคิด นอนนึก นอนคิด ไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรม ถ้ามีสติระลึกได้ทุกเมื่อ มีสัมปชัญญะประกอบด้วย ยิ่งดีใหญ่

                                                                                              หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

หากโลภ โกรธ หลงเป็นของอร่อยใครๆ ในโลกนี้ก็เหมือนกัน 
ถ้าหากเห็นว่า โลภ โกรธ หลง 
มันเป็นของอร่อยอยู่ มันก็ลดละไม่ได้ 
มันต้องไปสังเวย เป็นอาหารของกิเลสต่อไป..

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

สุขเวทนาคือเหยื่อล่อสุขเวทนาคือเหยื่อล่อ ให้เราจมปลักอยู่ในทุกข์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ในหมู่มนุษย์ คนที่ถึงฝั่ง มีจำนวนน้อยอปฺปกา เต มนุสฺเสสุ      เย ชนา ปารคามิโน
อถายํ อิตรา ปชา          ตีรเมวานุธาวติ ฯ
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต   ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ     มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรํ ฯ

ในหมู่มนุษย์ คนที่ถึงฝั่ง มีจำนวนน้อย 
คนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่ง 
คนเหล่าใด ประพฤติธรรม
สมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้ว
คนเหล่านั้นล่วงพ้นมารแล้ว
จักถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยาก

พระพุทธภาษิต

เรื่องของพุทธศาสนา คือ เรื่องของตัวเองเรื่องของพุทธศาสนา คือ เรื่องของตัวเอง
และเรื่องการละ เรื่องการบำเพ็ญ 
ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือ
จากสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละ

พระอาจารย์ชยสาโร

ถ้าไม่ฉลาดในกลมายากิเลส ไม่เรียกว่าฉลาดอย่าหลงใหล! ไปตามเรื่อง “โลก สมมุตินิยม”
พระพุทธเจ้าไม่พาหลง ทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุม
บรรดากลมายา ร้อยสันพันคม ของกิเลสตัณหา
ภายในหัวใจของเรา เอาให้รู้กลมายา
ของกิเลสในจิตใจ จึงชื่อว่าเป็น “ผู้ฉลาด”
...ฉลาดใดก็ตาม ถ้าไม่ฉลาดในกลมายาของกิเลส 
ที่มีอยู่ภายในจิตนี้ ไม่เรียกว่าฉลาด!

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน