มีสติ จะปลอดภัยจากทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ชีวิตที่มีค่ามาก คือ ชีวิตที่เห็นความแปรปรวนในร่างกาย
นักปฏิบัติจะต้องรู้จักรูป-นาม รู้จักพระไตรลักษณ์ก่อน
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม
ชีวิตที่มีค่ามาก คือ ชีวิตที่เห็นความแปรปรวนในร่างกาย ในชีวิต
เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นเป็นทุกข์ เห็นว่าไม่ใช่ของเรานั่นแหละ
เป็นความรู้ที่ยอดเยี่ยม คุ้มค่าในชีวิตที่เกิดมา
เป็นความรู้จริง ในสิ่งที่มีในตัวเราของเรา รู้จักความจริงของชีวิต
“ความจริงของชีวิต คือ รูปกับนาม
แล้วรูปกับนามก็เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา"


หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

กิเลสมันไม่ใช่ของเรา มันเกิดขึ้นไม่นาน มันก็ดับ
ให้รู้ทันมัน เมื่อมันเกิดให้รู้ให้ทัน
เมื่อเขาด่าเรา ทำเราโกรธ
จริงๆ มันก็ตัวเขา ไม่ใช่เรา
จิตเรายังเป็นหนึ่ง ยังนิ่งเป็นหนึ่ง
ดังกับเขาตบมือข้างเดียว เราไม่เอามือไปรับ
มันก็ไม่ดัง มันก็ไม่ถึงเรา
กิเลสมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของเรา
มันเกิดขึ้นไม่นาน มันก็ดับ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา