มันเป็นแค่การกลับบ้าน


การปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น 
มันเป็นแค่การกลับบ้าน…
กลับมาอยู่ให้ถูกบ้าน 
พอเรากลับถูกบ้าน 
จิตใจเป็นปกติ มันก็พ้นทุกข์เลย

Camouflage

Photo by Inside Weather on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ผู้ที่สังเกตเห็นธรรมชาติแท้จริงของตน


ผู้ที่สังเกตเห็นธรรมชาติแท้จริงของตนคือ พุทธะ
ถ้าเธอไม่สามารถเห็นธรรมชาติแท้ของเธอได้ 
การอ้อนวอนหาพุทธะ 
การท่องบ่นพระสูตรใดๆ 
การสักการะบูชา การรักษาศีล 
เหล่านี้  ล้วนเปล่าประโยชน์ 
การอ้อนวอนหาพุทธะมีผลให้เกิดกรรมดี 
การท่องบ่นพระสูตร มีผลให้เกิดความจําดี 
การรักษาศีล มีผลให้เกิดชาติใหม่ที่ดี 
การทําการสักการะบูชา 
มีผลให้เกิดความสุขในอนาคต 
แต่ทั้งหมดมิอาจพบพุทธะได้เลย

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

หนังสือคำสอนท่านโพธิธรรม แปลโดยชยธมโมภิกขุ

Photo by manos koutras on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา