สติมีอยู่แล้ว เพียงแต่ระลึกขึ้น


"อย่าอยากให้มีสติ
หรือตั้งใจสร้างสติ"
..สติมีอยู่แล้ว เพียงแต่ระลึกขึ้น 
ก็จะรู้ตัวโดยอัตโนมัติ..
..เมื่อสติแนบกับการรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ไปตามกริยาอาการต่างๆ ของกาย
ในกิจวัตรประจำวัน
ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของกาย
และเห็นความรู้สึกนึกคิด
..ที่เป็นไปแบบธรรมชาติชัดขึ้น..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Ri_Ya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา