ให้วางใจกลางๆคิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม ให้ดูมันไว้ อย่าไปดีใจกับมัน
อย่าไปเสียใจกับมัน ให้วางใจเป็นกลางไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดี อารมณ์ที่ชั่ว 
ไม่ว่าจะเป็นสุข ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ ให้วางใจกลางๆ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ