การฆาตกรรมตัวเองถ้ามัวเมาในลาภ ในยศแล้ว 
การปฏิบัติก็ค่อยๆ จางลงๆ ทุกที 
ในที่สุดก็เกิดการฆาตกรรมตัวเอง 
คือเอาแต่สบาย ไม่มีการบำเพ็ญกัมมัฏฐานให้ยิ่งขึ้น 
มีแต่จะหาชื่อเสียง อยากให้คนนับถือมากยิ่งขึ้น
โดยวิธีการต่างๆ นี้คือฆาตกรรมตัวเอง 
ฉะนั้น นักปฏิบัติต้องฝึกตนอยู่เสมอ 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ทานภายในสูงสุดกว่าทานภายนอกอภัยทานถึงนิพพานได้ จิตมีทาน ศีล ภาวนาไปได้เร็ว
ทานภายใน อภัยทาน ธรรมทาน 
ทานภายในสูงสุดกว่าทานภายนอก
คนมัวเมาแต่ภายนอก ไม่ค่อยเอาใจใส่ธรรมทาน อภัยทาน

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

อยากเข้าใจธรรม ให้ดูตัวเองอยากจะเห็นธรรมะ 
อยากจะเข้าใจธรรมะ 
อย่าไปดูที่อื่น 
ให้ดูที่ตัวเอง

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ