บริกรรมพุทโธไปก่อนจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจที่หลงต่างหากทำให้เป็นทุกข์เราทุกข์เพราะความคิด 
ไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา 
ไม่ใช่เพราะมีสิ่งภายนอกมากระทบเรา..
แต่เป็นเพราะใจที่หลงต่างหากทำให้เป็นทุกข์
เราจะพ้นจากความหลง เห็นความจริงได้ 
ก็ด้วยการหมั่นรู้ตัวอยู่บ่อยๆ 
เห็นความจริงบ่อยๆ ปัญญาก็จะเกิด 
ตอนแรกจะเห็นด้วยสติ ตอนหลังเราจะเห็นด้วยปัญญา 
การเห็นด้วยสติ คือ การรู้ตัว 
ส่วนการเห็นด้วยปัญญา คือรู้ความจริง 
ทำให้หลุดจากความหลงซึ่งเป็นรากเหง้าของความทุกข์

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

การกำหนดรู้ทุกข์ทำอย่างไรทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้..
การกำหนดรู้ทุกข์คือทำอย่างไร..
รักษาสมาธิไว้ให้คงที่
และรู้สติสัมปชัญญะอันตั้งอยู่ที่กาย ที่จิตด้วย
พร้อมกับรู้เห็นทุกข์นิ่งคงที่อยู่ได้
ทั้งรู้ชัดว่าทุกข์ไม่ใช่ตนด้วย
เรียกว่า กำหนดทุกข์ได้..

หลวงปู่เจือ สุภโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา