หากเธอรู้ทันความคิด


หากเธอรู้ทันความคิด
อารมณ์ต่างๆ จะจืดจางไปเอง
โดยไม่ต้องไปพยายามดับกิเลสใดๆ

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Briam-Cute from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มันเป็นเพียงความรู้สึก


จงดูให้เห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึก
ความทุกข์หรือความสุข
มันเป็นเพียง..ความรู้สึก..เท่านั้นเอง
ถ้าได้เห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึก
เราก็ไม่ยินดีในความสุข 
และไม่เกลียดกลัวในเรื่องของความทุกข์

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by PDPics from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา