รู้ว่ามันเกิด รู้ว่ามันดับการพิจารณาธรรมที่ลึกที่สุด
แต่สั้นที่สุด และได้ผลดีที่สุดคือ
“รู้ว่ามันเกิด รู้ว่ามันดับ”
หมายถึงทุกอย่าง
รวมทั้งอารมณ์ ทั้งสุขทั้งทุกข์
ทั้งสงบ ทั้งฟุ้งซ่าน
มันก็แค่เกิด แล้วมันก็ดับ
รู้เท่านี้ตามความจริง ก็พ้นทุกข์ได้

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
มูลนิธิวิศวาธารอโรคยาธรรมศาลฯ