รู้กายใจ ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นหน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมคือ 
                    กำหนดดูรู้ตามกายกับใจอย่างที่เขาเป็น     
 ไม่ใช่อย่างที่ใจเราอยากให้เป็น

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

คนที่ปล่อยใจให้ตกไปอยู่ในนิวรณธรรม...           คนที่ปล่อยใจให้ตกไปอยู่ในนิวรณธรรม คือ สัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆ นั้นเปรียบเหมือนกับคนที่เดินบุกเลนลงไปในทะเล ยิ่งก้าวออกไปก็ยิ่งจมถึงบั้นเอว ถึงคอ แล้วก็มิดหัวจมทะเลเลย....

                                                                                                         ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใครได้สิ่งที่เราแสวงหาด้วยการเสียสละชีวิตชีวา
ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากนั้น
ล้วนแต่เป็นของที่เราจะต้องพลัดพรากทั้งนั้น
สิ่งเหล่านั้นจะต้องเสียหายไปจากเราทั้งนั้น
เพราะอันนั้นเขาเกิดมาเพื่อพลัดพราก
เราจะสมมุติเขาว่า เป็นเงินเป็นทอง
เป็นข้าวของวัตถุอะไรก็ช่าง
อันนั้นก็เกิดมาเพื่อที่จะแตกสลาย
เราก็เหมือนกัน เกิดมาเพื่อแตกสลาย 
เกิดมาก็เพื่อแตกเพื่อตาย
ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใครได้หรอก

หลวงปู่แบน ธนากโร