นักปฏิบัติพึงมีสติ เห็นกิเลสภายในใจให้พวกเราทุกคนพยายามมีสติ เฝ้าดูจิตใจของเรานี้
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ใช่ว่าไปดูบุคคลอื่น 
ว่าเขาทำอะไร หรือเขาพูดอะไร 
แล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเผาอารมณ์จิตใจของเรา 
ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความทุกข์ใจ 
มีความไม่สบายใจ 
นักประพฤติปฏิบัตินั้นพึงมีสติ 
เฝ้าเห็นกิเลสภายในใจของเราอยู่เสมอ

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ใจ มีอันเดียวไม่ได้มากใจ มีอันเดียวไม่ได้มาก
ที่ว่ามากๆ นั้น
เป็นอาการของ ใจ ต่างหาก
ผู้ที่ไม่ได้ฝึกอบรม
ชำระอาการของใจ
ให้ยังเหลือหนึ่งแล้ว
สัจธรรมของจริง
จะไม่ปรากฏให้เห็นเลย
เห็นก็แต่อาการของใจนั่นแล

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


เห็นความจริงด้วยใจเป็นกลางเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง 
อย่าไปฝืน อย่าไปต่อต้าน หรือปฏิเสธความจริง 
แค่ เห็นความจริงด้วยใจเป็นกลาง ก็พอ 
การปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติและวิปัสสนา
มีหลักสำคัญอยู่ตรงนี้ ต้องวางใจ...
เหมือนคนที่ยืนอยู่ริมตลิ่งแล้วมองดูสายน้ำ 
สายน้ำจะไหลเร็วหรือช้า ใสหรือขุ่น ก็ช่างมัน
ไม่ต้องไปยินดียินร้าย หรือให้ค่ากับมัน 
หน้าที่ของเราคือ ดูมันอย่างที่มันเป็น เท่านั้น

พระไพศาล วิสาโล

เวลาเผาศพ ให้เผากิเลสในใจด้วย         เวลาเผาศพ อย่าตั้งหน้าตั้งตาเผาเขา เวลาเราไปเผาศพ ก็เผากิเลสในใจของเราเสียด้วย กิเลสส่วนใด ที่มันสิงอยู่ที่เรา คิดว่า เราจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายน่ะ เผามันเสียให้หมดไป เราคิดว่า วันนี้เราเผาเขา ไม่ช้าเขาก็เผาเรา คนเกิดมาแล้วตายอย่างนี้ เราจะเกิดมันทำไม ต่อไปข้างหน้า เราไม่เกิดดีกว่า เราไปพระนิพพานนั่นละ ดีที่สุด..

                                                                                           หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค


"มรณกรรมฐาน" เป็นยอดกรรมฐาน          "มรณกรรมฐาน" นี้ เป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้ คนเรา เมื่ออาศัยความประมาทมัวเมา ไม่ได้มองเห็นภัย อันตรายจะมาถึงตน คิดเอาเอง หมายเอาเองว่า เราคงไม่เป็นอะไรง่ายๆ เราสบายดีอยู่ เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ ความตายคงไม่กล้ำกรายได้ง่าย อันนี้เป็นความประมาทมัวเมา..

                                                                                                      หลวงปู่สิม พุทธาจาโร