ช่วยคนเกลียดได้ จะสุขที่สุด


ถ้าสามารถช่วยคนที่ชอบได้จะเป็นสุข
ถ้าเต็มใจช่วยคนที่ไม่ชอบได้จะสุขกว่า
ถ้าพร้อมช่วยกระทั่งคนที่เกลียดได้จะสุขที่สุด

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA_ROCKERS from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนายอมที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่น


การปล่อยวางคือยอม

โยม ไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่นะ มันสั้น หรือว่า มันยาว?
..ไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆ ของมันมีแค่นี้ เท่านี้ ... 
มันไม่สั้น และก็ไม่ยาว
..ความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้า 
หรือยาวออก นั่นแหละ "ทุกข์"
ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ 
ยอมที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่น 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา