สรรพสิ่งหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่


สรรพสิ่งหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ 
ความหลงผิดต่างหากที่เป็นตัวการ
เห็นเป็นสมมุติมันจะเป็นธาตุ 
เห็นไม่เป็นมันจะเป็นทาสสิ่งนั้น
ธรรมชาติเดิมแท้ มีอยู่ตลอดเวลา
ที่ไม่มีทั้งผู้ทำให้ทุกข์ หรือ เราทำตัวเอง
มองไม่เห็นย่อมมีสังสารวัฏ 
เป็นผู้เกิดแก่เจ็บตาย

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย


หลวงพ่อเกษม เขมโก ท่านสอนบอกว่า 
'คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย' 
'คิดดีก็ใจเย็น' เวลาเราคิดอะไรทางบวกจิตใจมันร่มเย็น 
ถ้าคิดไปทางลบจิตใจก็เร่าร้อน ฉะนั้นอยู่ที่ความคิดเรา 
'คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย' เย็นสบาย ก็คือพระนิพพาน 
เป็นความเย็นความดับ หมดความร้อน 
'คิดไม่เป็น' คิดอย่างไรคิดไม่เป็น คิดแล้วไม่เป็นตัวเป็นตน 
ไม่คิดแล้วก็มีตัวกู ของกูอะไรขึ้นมา 
'คิดไม่เป็น' หมายถึงว่าคิดไม่เป็นตัวเป็นตน 
ไม่เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา 
สักแต่ว่าความคิด สักแต่ว่าเห็นขันธ์มันทำงานไป 
'คิดไม่เป็นแล้วจะเย็นสบาย' ไม่ได้แปลว่าไม่คิด 
จิตมันมีหน้าที่คิดอย่างไรมันก็คิด 
แต่คิดแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตน เป็นเรา เป็นเขา 
มันก็สบาย เย็นสบาย 
ฉะนั้น 'คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นก็เย็นสบาย'

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา