คิดว่าสิ่งที่คิดมันของไม่จริง


คิดแล้ว คิดว่าสิ่งที่คิดมันของจริง 
นั่นแหละทุกข์ 
คิดแล้ว คิดว่าสิ่งที่คิดมันของไม่จริง 
นั่นแหละนิพพาน 

สมสุโขภิกขุ

Image by Yumu123 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา