ให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ          การที่ภาวนาจิตใจให้มันสงบลงไปได้ ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ ในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนา ก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมาเวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ ไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ

                                                                                               หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

จุดประสงค์ของโลกุตตรธรรม          การที่เราปฏิบัติ มาคร่ำเคร่งปฏิบัติกันน่ะ เพื่อมาหาตัวนี้เท่านั้น คือเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิต ที่จะรับอารมณ์ แล้วก็ไม่ให้อารมณ์นั้นติดข้อง...จุดประสงค์ของโลกุตตรธรรม มีตัวนี้เท่านั้น

                                                                                         พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

อดีตก็รู้เท่า...อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึดคิด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน