สุขย่อมคู่กับทุกข์ไม่มีความสุขใดๆ ที่จะไม่มีความทุกข์แทรกซ้อนอยู่

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

โยนตำราเผาไฟทิ้งเสียก่อน          โยนตำราเผาไฟทิ้งเสียก่อน ทางพระกรรมฐานทานสอนให้ปฏิบัติไป ภาวนาไป วันหนึ่งก็รู้เอง เห็นเอง มัวไปคาดว่าอย่างโน้น คาดว่าอย่างนี้ รู้ก่อนเกิด มันก็เลยไม่เกิดสักที

                                                                                                 หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ