ความคิดเป็นเสมือนต้นตอของชีวิต 
ทุกชีวิตมิได้มีความเป็นเอกภาพแห่งตัวเอง 
จะต้องตกอยู่ในอิทธิพลของความคิด 
เมื่อความคิดถูกมรรคปัญญาควบคุม สังขารตัวปรุงก็จะถูกขจัดไป 
จะเหลือเพียงเนื้อแท้แห่งความผุดผ่องของความคิดฝ่ายสัมมาทิฐิล้วนๆ 
จงทําความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะ ใช้สติเฝ้ามองดูความคิดทุกภาวะที่เกิดขึ้น
 นี่เป็นวิถีทางที่จะรีดกระแสชีวิตของเราให้เรียวบางลง
จากการห่อหุ้มของ โมหะ โทสะ โลภะ 
อันเสมือนเปลือกและกระพี้ของชีวิต 
ก็จะเหลือเพียงแก่นอันกลมกลึงเสลาบริสุทธิ์ล้วนๆ ของชีวิต

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การเห็นความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติธรรมการเห็นความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติธรรม 
ถ้าหากทำแต่ความดี แต่ไม่เปิดใจเห็นความจริง
ก็ยังต้องถูกความพลัดพราก ความเจ็บป่วย 
รวมทั้งความตาย คุกคามเล่นงานบีบคั้น 
ไม่ใช่แค่กายเท่านั้น แต่ยังบีบคั้นจิตใจด้วย 
เมื่อยอมรับความจริง เห็นความจริงแล้ว 
แม้เจอความพลัดพรากสูญเสีย ใจก็สงบได้ 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เพียงแต่ว่างจากความคิดปรุงแต่ง...เพียงแต่เราทำให้มันว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ
 ซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดกาล 
และนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจกับสัตว์โลกและโลกอื่นไปโดยสิ้นเชิงเท่านั้น 
เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้
และอะไรทำนองนั้น ทั้งหลายทั้งสิ้นเลย..

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา