เพื่อไม่ต้องการได้อะไรเลย


คนส่วนมากต้องการธรรมะ
เพื่อการอยู่ได้กับโลก
จึงศึกษาปฏิบัติเพื่อจะได้ชีวิตที่ดี
ผู้เบื่อหน่ายโลก
ย่อมปรารถนาธรรมะเพื่อออกจากโลก
ศึกษาปฏิบัติเพื่อไม่ต้องการได้อะไรเลย

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Nennieinszweidrei from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จุดหมายปลายทาง คือ “การปล่อยการวาง”


ธรรมชั้นสูง มันไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรทั้งสิ้น..
คำว่า “ธรรมชั้นสูง” นั้น..
การฝึกหัดปฏิบัติ ขัดเกลากิเลส..
ถึงจะขัดเกลากิเลสมากมายถึงขนาดไหน..
จุดหมายปลายทาง คือ “การปล่อยการวาง”
เข้าสู่ความว่าง.. เข้าสู่ความบริสุทธิ์
แม้แต่จิต.. เราก็ต้องวาง..
นั่นแหละ..รู้ธรรม.. แล้วก็วางธรรม 
ปฏิบัติเพื่อที่จะรู้  เพื่อที่จะละ  เพื่อที่จะวางในที่สุด
ถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

Image by -MECO- from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา