อยู่กับสิ่งใดย่อมไม่เห็นสิ่งนั้น


เมื่อเราจมอยู่ในความรู้สึก (เวทนา) 
เราจะไม่เห็นความรู้สึกนั้น (เวทนา)
เมื่อเราจมอยู่ในความคิด (จิต) 
เราจะไม่เห็นความคิดนั้น (จิต)
เมื่อเราจมอยู่ในธัมมารมณ์ใด (ธรรม) 
เราจะไม่เห็นธัมมารมณ์นั้น (ธรรม)
เมื่อเราเพ่งหรือแนบไปในกายมากไป
เราจะไม่เห็นความเป็นทุกขังของกายที่แสดงตัวออกมา
ทำความรู้สึกตัวสบายๆ คลายๆ 
ใช้ตาในตาใจ สังเกตเห็นทุกอย่าง 
อย่างที่มันเป็น

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Johnnys_pic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยอม ตามธรรมชาติที่มันเป็น


ยอม ตามธรรมชาติที่มันเป็น
ทุกอย่าง ทุกแห่ง ทุกข์ก็ไม่เกิด
ธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้
เวลาใดก็ได้ ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้
ปฏิบัติเมื่อไหร่ ที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิด
เมื่อนั้น ที่นั่น... 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา