ศีลมีตัวเดียว คือเจตนางดเว้นอันเดียว


ศีลก็ออกไปจากจิตนั่นแหละ 
ไม่ได้ออกไปจากที่อื่น 
ตัวจิตตัวนั้นแหละ 
งดเว้นจากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤติผิดมิจฉาจาร
โกหกมุสาวาท ดื่มสุราเมรัย 
ก็จิตนั่นแหละงดเว้น 
ศีลมีตัวเดียว คือเจตนางดเว้นอันเดียว 
ไม่ต้องไปไล่มันหรอก 
ไม่ต้องไปนับอาการ
นับอาการมันมากไป ๕ ตัว ๘ ตัว 
โอย รักษายากเหลือเกิน 
๑๐ ตัว ๒๒๗ ตัว รักษายาก 
เรารักษาเฉพาะตัวเดียวเท่านั้นแหละ 
ตัวเจตนางดเว้น ก็หมดเรื่องกัน 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by Anrita1705 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


"วางใจเป็น" เมื่อเจอทุกข์


เชื้อโรคคือสิ่งที่คงอยู่คู่มนุษย์ฉันใด  
ความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนั้น   
โลกที่ปลอดเชื้อและชีวิตที่ปลอดทุกข์ 
เป็นได้แค่ความฝันที่มิอาจเป็นจริง 
อย่างไรก็ตามแม้รอบตัวเราจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค  
แต่ร่างกายเราก็เป็นปกติสุขอยู่ได้ 
ไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ  
ในทำนองเดียวกัน 
แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์ 
แต่จิตใจเราก็สงบเย็นเป็นสุขได้  
ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วย
ไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรค 
แต่เป็นเพราะรู้จักรับมือกับเชื้อโรค 
ฉันใดก็ฉันนั้น  จิตใจเราไม่เป็นทุกข์
ไม่ใช่เพราะทุกอย่างราบรื่น 
แต่เป็นเพราะเรา "วางใจเป็น" เมื่อเจอทุกข์

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by adege from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา