ทำสมาธิไม่ยาก รักษาสมาธิสิยากทำสมาธิ…..คิดว่าทำแล้วหยุด…..ไม่ใช่!!!
ต้องมี"สติ"
รู้อารมณ์ที่จะมาทำลายสมาธิของเราให้วุ่นวาย
รู้ตัวอยู่เสมอ
ทำสมาธิไม่ยากหรอก
การรักษาสมาธิสิยาก!!!
เหมือนสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่นานก็เสร็จ
แต่การรักษาบ้าน ทำความสะอาดบ้าน
ต้องทำไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต

หลวงปู่ชา สุภัทโท

จิตว่างคือว่างจากอารมณ์คำว่า "จิตว่าง" พวกเราไม่เข้าใจว่าว่างอย่างไร
ว่างอย่างไม่รู้อะไรเลย หรือว่าว่างอยู่ในลักษณะใด
คำที่ว่า "ทำใจให้ว่าง" นั้น ให้ว่างจากอารมณ์ จากความคิดปรุงแต่ง
แล้วต้องรู้อยู่ในปัจจุบัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดับไป
รู้แล้ววางไว้ ตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ 
ไม่ให้เก็บเอามาไว้ในจิตใจเป็นอารมณ์เท่านั้นเอง
ไม่ใช่ว่าว่างอย่างไม่รู้อะไรเลย
ว่างอย่างไม่รู้อะไรเลยนั้น ไม่มีอยู่ในจิตใจ แต่อยู่ในสิ่งอื่น
 ส่วนใจนั้น ทำให้ว่างอย่างไม่รู้อะไรนั้นไม่ได้
 เพราะหน้าที่ของใจ ต้องรู้อยู่ตลอด

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

สมาธิทำได้ตลอดเวลาถ้าใครคิดว่า สมาธิ ต้องนั่งขัดสมาธิ
หลับตาภาวนา คนนั้นยังโง่อยู่
ถ้าผู้ใดเข้าใจว่า สมาธิ ทำได้ตลอดเวลา
ทุกลมหายใจ ผู้นั้นเข้าใจถูก...

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย