คุณจะได้เข้าใกล้หนทาง
ให้ลองนึกถึงต้นไม้
ที่ปล่อยให้นกมาเกาะแล้วบินจากไป
โดยที่ไม่ทั้งเชื้อเชิญให้เกาะ
หรือปรารถนาให้นกไม่จากไป
ถ้าหัวใจคุณเป็นแบบนี้
แปลว่าคุณจะได้เข้าใกล้หนทาง

คำกล่าวเซน

Consider the trees which allow the birds to perch and fly away without either inviting them to stay or desiring them never to depart. If your heart can be like this, you’ll be near to the Way. 
Zen saying

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จะศึกษาพุทธศาสนาได้ที่ไหน ?


จะศึกษาพุทธศาสนาได้ที่ไหน ? 
ให้ศึกษาในร่างกายนี้ 
ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
และมิใช่จะต้องศึกษากับพระ 
และในวัดวาอารามเท่านั้น 
จงศึกษาตนเอง อย่ามัวศึกษานอกตัว 
หรือมัวติดอยู่แค่พิธีกรรม 
หรือได้แต่ทำตามๆ เขาไป 
จะเสียทีที่ได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
ได้ลิ้มรสแค่เปลือกกระพี้ 
มิได้ชิมรสอันเป็นเนื้อใน 
อันได้แก่ธรรมรสของความเย็นอกเย็นใจ (นิพพาน)

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Victoria_Borodinova from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา