การละความยึดถืออารมณ์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปัญญาสูงสุดคือ จิตเห็นจิตปัญญาสูงสุดคือ จิตเห็นจิต
พอเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญหา ไม่ต้องรู้อะไรอีก
ให้รู้จิตเห็นจิต ไม่ใช่ของต่ำๆนะ
มันเป็นอริยมรรค สำหรับตัดสมุทัยทั้งหมด
ดั่งที่พูดว่า ..
จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย ผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์
จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค ผลของมรรคเป็นตัวนิโรธ
เหตุของนิโรธก็คือ ตัวอริยมรรคนี้เอง
จิตดูจิต ก็คือ ตั้งจิตกับสตินี้เอง
จิตกับรู้เป็นของสิ่งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันเลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การปฏิบัติธรรม ให้ทำเล่นๆการปฏิบัติธรรม ให้ทำเล่นๆ 
ทำด้วยความผ่อนคลาย แต่ต่อเนื่อง
การเดินจงกรม เหมือนเดินช็อปปิ้ง 
การยกมือสร้างจังหวะ
เหมือนการปัดยุง 
ฟังธรรม เหมือนฟังเพลง 
คุยกับใครเหมือนคุยกับเพื่อน
แต่เราทำด้วยความรู้สึกตัว 
ชีวิตเราจะผ่อนคลายมาก ไม่เครียด

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา