ศัตรู..ก็คือ ใจของเรา นั้นเอง
ศัตรู..ก็คือ ใจของเรา นั้นเอง
อยากชนะสิ่งใด
งชนะใจตนเองให้ได้ก่อน
เป็นนายของใจให้ได้ก่อน
ชีวิตจะพบความสําเร็จได้...
ไม่ยากเลย


หลวงปู่สิม ญาณวโร