วัดที่สร้างได้ตลอดเวลา


สิ่งที่ท่านเรียกว่า วัด ...  
เราเรียกว่า"สังฆาราม"
หมายถึง สถานที่ปฏิบัติธรรม ชำระจิต
แต่ใครก็ตาม 
ป้องกันการเข้าไปของกิเลสทั้งสามกอง
และระวังรักษาประตู คือ 
อายตนะของตนให้บริสุทธิ์
ทั้งกายและใจสงบ
และยังสะอาดทั้งภายในและภายนอก
ชื่อว่าเป็นผู้สร้างวัดๆ หนึ่งเลยทีเดียว

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

Photo by Alessio Lin on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ในนิพพาน ไม่มีเรา ที่บรรลุ


ในนิพพาน ไม่มีเรา ที่บรรลุ
ในนิพพาน ไม่มีเรา ทั้งชายหญิง
ในนิพพาน ไม่มีเรา ผู้รู้จริง
นิพพานทิ้ง บัญญัติ ปราศจากเรา
เราไม่เคยนิพพาน

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by shell_ghostcage from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา