ผู้ใดเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร ผู้นั้นเป็นภิกษุ


เมื่อพิจารณาเห็น ความตาย อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 
ก็ไม่เพลินในวัฏฏะสงสารจนลืมตัว
ผู้ใดเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่ 
ก็ผู้นั้นเป็น ภิกษุ อย่างเต็มที่
จะเป็นหัวดำ หัวขาว สักเพียงไหนก็ตาม 
จะเป็นเพศอะไรก็ตาม ก็เป็นภิกษุในทางปรมัตถ์ .. 
พระบรมศาสดาทรงยืนยัน
ความเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่ 
กับความดับความเพลินในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่
ก็มีรสชาติอันเดียวกัน
เมื่อไม่นอนใจในวัฏฏะสงสาร กับไม่นอนใจในกิเลสของตน 
ก็มีความหมายอันเดียวกัน

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Image by StockSnap on Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา