มีกิเลสจึงมีความรู้แจ้ง           แม้บัวจะเกิดจากโคลนก็ดี แม้รากเหง้าของบัวจะอยู่ในโคลนในน้ำก็ดี แต่สุดท้ายดอกมันอยู่เหนือน้ำ ชูช่อเบ่งบานที่เรียกว่าบัวพ้นน้ำ มนุษย์สัตว์ก็เหมือนกัน แม้เราจะเกิดจากตัณหา อวิชชา มายาอะไรก็ตาม แต่ในที่สุดมนุษย์ก็หลุดพ้นได้จากโคลน

                                                                                           พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหานอกตัว


..ไม่มีประโยชน์ ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเอง 
ผลที่สุด ท่านก็ต้องกลับมาเผชิญหน้า
กับสภาวะที่แท้จริง ของตัวท่านเอง 
ตรงนี้แหละ ที่ท่านจะเข้าใจธรรมได้.....

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ถ้าคิดถึงพระเหมือนคิดถึงแฟนได้ถ้าเราคิดถึงพระได้เหมือนคิดถึงแฟนเมื่อไร แสดงว่าจะดีแล้ว

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ