การเปิดใจรับบุญ


คนที่มีบุญนั้น 
บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว 
เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง 
การเปิดใจรับก็คือ 
เปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่ง 
ด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า 
เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ 
หรือ โผล่ขึ้นมาได้แล้ว 
จิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่ง 
อารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้าย 
ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลก

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

Image by qimono from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา